• 25 januari 2006

  Trial-software

  Internet staat bol van de gratis software (freeware, adware) en software die je na een probeerperiode voor een prikkie kunt aanschaffen (shareware). Commerciële software-pakketten. zoals van Microsoft en Adobe, vallen echter niet in een van die categorieën. Toch kunt u ook déze vaak gratis downloaden en proberen. Probeerversies van zulke pakketten worden ook wel trial- of tryout-versies genoemd. Het zijn volledig werkende versies, die het voor een bepaalde periode doen.

   

  We lichten de tien beste eruit.

   

  1 . Met Adobe Acrobat, de grote broer van de Adobe Reader, kunt u zelf pdf­bestanden maken en bewerken, van commentaar voorzien en beveiligen. Een aanrader als u vaak met pdf-bestanden werkt. Van adobe.com kunt u een 30-dagen probeerversie downloaden. Ook Adobe Photoshop CS2 is als probeerversie te krijgen!

   

  2. Van Windows Server 2003, de server-versie van XP, is een 180-dagen versie te down-loaden van microsoft.com. In 32-bits- en 64­-bits-editie!

  Liever Windows XP 64bit? Ook die is te down­loaden.

   

  3. Microsoft Office 2003 Standard pro­beren zonder het aan te schaffen? Down­load de 60-dagen versie van microsoft.com.

   

  4. Corel Graphics Suite 12, de grafi­sche studio valt voor dertig dagen gratis te proberen. Liever Paint Shop Pro X, of WordPerfect Office 12? Ook die kunt u downloaden van corel.com.

   

  5. Van symantec.com kunt u Norton Internet Security 2006 downloaden om het pc-beveiligingspakket met virusscan­ner en firewall vijftien dagen te proberen.

   

  6. Ulead Videostudio 9 - ulead.com (30 dagen).

   

  7. Dreamweaver 8 - macromedia.com (30 dagen).

   

  8. StarOffice 8 - sun.com (90 dagen).

   

  9. Lotus Notes - ibm.com (90 dagen).

   

  10. Nero 7 Premium - nero.com

 • Uitgeteld

  Ik ga vanmiddag Johan opzoeken in de nieuwe kliniek in Overpelt.

  Hij is vorige week door een auto van de weg gereden bij het naar huis komen van zijn werk, minstens zes weken buiten strijd.

  Johan, veel beterschap en sterkte.

 • 15 januari 2006

  ADSL-tuning: Wat echt helpt

   

  'Haal meer uit je internetverbinding' is slechts een van de wervende teksten die op internetforums en bij ADSL-tuning­tools worden gebruikt. Want zonder handmatige fijnafstemming vertraagt Windows de internetverbinding. Ten­minste, dat beweren de goeroes. Wij hebben alle tips uitgeprobeerd en laten zien welke echt helpen - en welke de verbinding juist vertragen.

   

  DE BEWERING

   

  "Sneller dankzij grotere cache - rcp Receive Window(RWIN)"

   

  Met tuningtools zoals Dr. TCP (www.dsireports.com/drtcp) kun je in­stellingen van de netwerkkaart die ook voor ADSL relevant zijn, aanpassen. Op internetforums worden dergelijke pro­gramma's daarom als wondermiddel te­gen trage downloads aangeprezen. De tip die het vaakst gegeven wordt, is om de »TCP Receive Windows«-waarde (kortweg RWIN) aan te passen. Hier­door zou de downloadsnelheid enorm moeten stijgen.

  In het internetprotocol TCP/IP is »RWIN« bedoeld als een speciale tussen­opslag die als verbindingsschakel tussen de netwerkkaart en het besturings­systeem functioneert. Onder Windows Me, 2000 en XP is de standaardgrootte van deze cache 16 kB. Omdat het proto­col voorschrijft dat voor ieder ontvan­gen pakket een ontvangstbevestiging verstuurd wordt, zouden hogere cache­waarde, van tussen 32 en 63 kilobyte, beter zijn.

   

  De waarheid: In een optimaal netwerk zonder storingen zou deze bewering standhouden. Omdat een internetver­binding in de praktijk eerder een insta­biel verschijnsel is, kan een vergroting van het »TCP Receive Window« precies het tegenovergestelde effect hebben. De reden is dat de verzender voor ieder pakketje een bevestiging verwacht, aan­gezien op het internet altijd pakketjes

   

  verloren gaan. De ontvanger verzendt die bevestiging pas op het moment dat de »TCP Receive Window« gevuld is. Met een verbinding die sowieso niet zo snel is, kan het dan gebeuren dat de verzender ervan uit gaat dat het pakket verloren is gegaan. Na het aflopen van de limiet worden de pakketjes daarom opnieuw verzonden. Hierdoor wordt de stabiele verbinding met de website van de provider een stuk sneller, maar een forum in Swaziland met een twij­felachtige verbinding wordt juist onbe­reikbaar.

   

  Onze tip: Bij twijfel, niet aankomen! Als je desondanks toch je geluk wilt beproe­ven, moet je de RWIN-waarde met klei­ne stapjes verhogen en deze telkens na een herstart op verschillende websites en internettoepassingen uittesten.

   

  DE BEWERING

   

  "Sneller door grotere pakketten - MTU en TIL (time to live)"

   

   Volgens een hardnekkig gerucht zou je door het instellen van een hogere maximale pakketgrootte (MTU) en een kortere houdbaarheid (TTL) hoge­re snelheden op het internet moeten bereiken.

   

  De waarheid: Deze tip is echt onzin. Bij een ADSL-verbinding worden de gege­vens voor de communicatie over het internet in een TCP/IP pakket en daar­na voor de overdracht via ADSL in een PPPoA-pakket verpakt. Als het TCP/IP-pakket te groot is voor het PPPoA-pakket, omdat er een te grote MTU gekozen werd, dan worden de gegevens gefragmenteerd. Dat betekent dat er meer pakketten verzonden moe­ten worden, omdat ze zich vanwege de bijkomende informatie onnodig ver­menigvuldigen. Als je bovendien nog een kortere »time to live« instelt, kan het gebeuren dat de pakketjes al voor aankomst verouderd zijn en door een router afgewezen worden. Want hier grijpt een mechanisme in wat voor­komt dat pakketjes die te lang onder­weg zijn, de leiding verstoppen.

   

  Onze tip: In geen geval met deze instel­lingen knoeien! De standaardwaarde (en de enige werkende!) voor ADSL is een MTU van 1492 byte en een TTL van 128 milliseconden. Een uitzondering hierop geldt alleen voor online-gamers.

   

  DE BEWERING

   

  "Meer bandbreedte zonder Windows­services - QoS-pakketplanner"

   

  Boze tongen beweren dat Windows XP met zijn services het systeem en de netwerkverbindingen langzamer maakt. De QoS-pakketplanner zou alleen al ver­antwoordelijk zijn voor 20 procent slechtere prestaties bij een ADSL-ver­binding.

   

  De waarheid: Dit is nonsens! Deze service is bedoeld om voor een hogere

  kwaliteit van de internetverbinding te zorgen. Volgens Microsoft kunnen pro­gramma's die verbinding met het inter­net hebben weliswaar tot 20 procent van de bandbreedte voor zichzelf reserveren, maar als gebruiker merk je daar niets van. De reservering vindt namelijk slechts voor een kort tijdsbestek plaats. Bovendien is het gereserveerde deel vol­ledig beschikbaar voor andere toepassin­gen op het moment dat het bewuste pro­gramma geen gegevens verzendt.

   

  Onze tip: Het heeft geen zin om voor het tunen van de internetverbinding iets aan de QoS-pakketplanner te doen. Je kan hiermee hooguit een paar bytes werkgeheugen vrijmaken, maar ook dat is de moeite niet waard.

   

  DE BEWERING

   

  "eMule- en BitTorrent worden vertraagd: bandbreedte beperking door de provider"

   

  Wanneer BitTorrent en eMule te langzaam worden, maar normale web­sites en e-mail prima binnengehaald worden, raden veel p2p-experts aan om de gebruikte poorten te wijzigen.

   

  De waarheid: Deze maatregel is heel eenvoudig en heeft wel degelijk nut. Sommige providers beperken na­melijk de snelheid op bepaalde poor­ten. Als je het idee hebt dat je filesha­ringprogramma's te langzaam draaien, probeer dan eens de poorten te wijzi­gen.

   

  Let op: sommige providers zijn zo kin­derachtig dat je hier problemen mee kunt krijgen, omdat je je niet aan de al­gemene voorwaarden houdt. In dat ge­val wordt het duidelijk tijd over te stappen naar een andere provider.

   

  Onze tip: Als je de blokkering wilt omzeilen, controleer dan op www. iana.org/assignments/port - numbers wel­ke poorten nog niet in gebruik zijn. Deze worden daar »Unassigned« genoemd. Deze kun je gebruiken voor je p2p­clients. In het TCP/IP-protocol bestaan 65.535 poorten. Adressen onder 1024 zijn bijna allemaal bezet en kun je beter niet gebruiken. Bij hogere poortnum­mers is de kans dat je een ongebruikte poort vindt groter. Je kunt wel poorten kiezen die in gebruik zijn, als je maar zeker weet dat er geen andere program­ma's draaien die de desbetreffende poorten gebruiken. Welke poorten op dit moment gebruikt worden op je computer, kun je zien door in de DOS­prompt het commando netstat° na

  in te typen. Deze laat alle actieve ver­bindingen en poorten zien. Wanneer je een vrije poort gevonden hebt, moet je deze nog even instellen in je filesharing­programma. Bij eMule ga je hiervoor bijvoorbeeld naar het menu »Instellin­gen« en kies je voor »Verbindingen«. Hier kun je bij »Clientport« de nieuwe poort invoeren achter »TCP« en »UDP«. Als je provider het p2p-verkeer daadwerkelijk afremt, zou eMule met een nieuwe poort sneller moeten wer­ken.

 • 4-1-2006

  Register terugzetten

   

  1 Als je Windows nog wel kunt star­ten, klik dan op »Start« en »Uitvoe­ren«, typ regedit in en klik op »OK«.

   

  2 Klik op »Register« en »Registerbe­stand importeren« (98/ME), re­spectievelijk »Bestand« en »Importe­ren« (XP). Navigeer naar de map waarin je het back-upbestand hebt opgeslagen, selecteer het bestand en klik op »Openen«. Na het terugzetten moet je de pc herstarten.

   

  3 AIS het niet meer lukt om Windows aan de praat te krijgen, dan moet je het register via ms-dos repareren. Stop je Windows bootdiskette in het diskettestation en start de pc. Indien je geen bootdisk hebt, dan moet je bij het opstarten van Windows de F8 toets ingedrukt houden en uit het menu de optie »Veilige modus met opdrachtprompt« selecteren.

   

  4 Typ in scanreg/restore en druk op »Enter«. Hiermee wordt een interne scan van het register gestart.

   

  5 Markeer in het grijze gebied het back-upbestand en druk op de »r«­-toets. Wanneer het register met succes is teruggezet, dan verschijnt hierover een mededeling. Herstart de pc en start Windows zoals gebruikelijk.


 • 4-1-2006

  Back-up van het register maken

   

  Veranderingen in het register van Win­dows brengen altijd een bepaald risico met zich mee. Het verwijderen van een ogenschijnlijk onbeduidende sleutel kan het einde van het besturingssysteem tot gevolg hebben! Maak daarom altijd een kopie, voordat je iets in het register aan­past. In het ergste geval kun je dan de uit­gangssituatie herstellen. Bij het maken van een back-up heb je de keus of je het register helemaal of gedeeltelijk opslaat. Gebruik voor de kopie een externe gege­vensdrager, bijvoorbeeld een cd-r(w). Floppydisks zijn meestal te klein en je har­de schijf kun je in sommige probleemsitu­aties niet meer benaderen.

   

  1 Klik op »Start« en »Uitvoeren«, en typ regedit in. Klik op »OK«.

   

  2 Selecteer in het menu »Register« de optie »Registerbestand expor­teren«. In Windows XP ga je naar het menu »Bestand« en selecteer je »Ex­porteren».

   

  3 Onder »Exportbereik« stel je in wat je allemaal wilt back-uppen. Wan­neer je de optie »Alles« aanvinkt, wordt het gehele register opgeslagen. Via »Geselecteerde subsleutel« maak je daarentegen alleen een kopie van de sleutel die op dat moment is geselec­teerd.

   

  4 In Windows XP kies je onder »Op­slaan in« je cd-brander en brand je het register op cd. Bezitters van eerde­re Windows-versies kunnen bijvoor­beeld »Desktop« selecteren, omdat je het bestand toch onmiddellijk op cd brandt.

   

  5 Geef het bestand een naam, bij­voorbeeld register backup en sla het op. Als je geen XP hebt, moet je het bestand met de extensie ".reg", dat nu op je bureaublad staat, nog even op cd branden. Dat kan met elk willekeurig brandprogramma.

   

  6 Verlaat het register door in Win­dows 98 en ME in het menu »Re­gister« de optie »Afsluiten« aan te klik­ken. Hoe je een back-up die je van het register gemaakt hebt terugzet, lees je in een volgende tip.